Inscrieri

PROIECT NATIONAL SNAC EDITIA A-III-A

TAXĂ
75LEI

O FAPTA BUNA IN FIECARE ZI

IN PARTENERIAT CU CRUCEA ROSIE, FILIALA ILFOV

Parteneri: instituții școlare, centre educaționale, asociatii

PROIECT DESFĂȘURAT ÎNTRE
1 DECEMBRIE 31 DECEMBRIE

TAXĂ
75LEI

MATERIALELE DIDACTICE SE VOR TRIMITE IN FORMAT WORD, TNR, 12, spatiere 1.5, MAXIMUM 8 PAGINI, DIACRITICE, CU NUMELE AUTORULUI ȘI ȘCOALĂ DE PROVENIENTA TRECUTE SUB TITLUL LUCRĂRII, ÎN PARTEA DREAPTA. MATERIALELE, ÎNSOȚITE DE DOVADĂ PLĂȚII, SE TRIMIT LA ADRESA DE MAIL: INFO@REVISTAEDUCATIE.RO DIPLOMELE ELIBERATE VOR FI TRIMISE CATRE DUMNEAVOASTRA ÎN FORMAT ELECTRONIC, FORMAT PDF, SEMNATE çI STAMPILATE DE CENTRUL DE EXCELENTA EUROTRADING SI INSTITUTIILE PARTENERE!!

PROIECT NAȚIONAL SNAC EDIȚIA A-III-A
,,O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI’’

30 NOIEMBRIE 2022

PARTENERI: INSTITUȚII ȘCOLARE, CENTRE EDUCAȚIONALE, ORGANIZAȚII DIN ROMÂNIA, GRECIA, REPUBLICA MOLDOVA

SECTIUNI:
• EDUCAȚIE PARENTALĂ;
• EDUCAȚIE ECOLOGICĂ;
• EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE;
• EDUCAȚIE FINANCIARĂ;
• EDUCAȚIE EMOȚIONALĂ;
• EDUCAȚIE INCLUZIVĂ;
• EDUCAȚIE REMEDIALĂ ( PIP-uri );
• EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ;
• EDUCAȚIE PENTRU MIȘCARE;
• EDUCAȚIE SOCIALĂ;

TAXĂ
75LEI

MATERIALELE DIDACTICE SE VOR TRIMITE IN FORMAT WORD, TNR, 12, spatiere 1.5, MAXIMUM 8 PAGINI, DIACRITICE, CU NUMELE AUTORULUI çI çCOALĂ DE PROVENIENTA TRECUTE SUB TITLUL LUCRĂRII, ÎN PARTEA DREAPTA. MATERIALELE, ÎNSOȚITE DE DOVADĂ PLĂȚII, SE TRIMIT LA ADRESA DE MAIL: INFO@REVISTAEDUCATIE.RO DIPLOMELE ELIBERATE VOR FI TRIMISE CATRE DUMNEAVOASTRA ÎN FORMAT ELECTRONIC, FORMAT PDF, SEMNATE çI STAMPILATE DE CENTRUL DE EXCELENTA EUROTRADING SI INSTITUTIILE PARTENERE!!

Costurile de publicare se vor achita in contul RO26 INGB 0000 9999 1002 1513, deschis la ING           
Titular cont: Centrul de Excelenta Eurotrading, CUI 41647447

SE ACORDĂ URMATOARELE DOCUMENTE:

1. Adeverință publicare articol / studiu de specialitate în revista națională cu ISSN/ ISBN
2. Adeverință pentru inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare, pentru progresul în învățare al elevilor, inclusiv al celor aflați în risc de abandon școlar și al copiilor cu CES
3. Acord de parteneriat intre instituțiile participante
4. Adeverință pentru participarea la proiecte județene, naționale, internaționale, care au că obiective performanță școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților elevilor, educație civică, educație complementară, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
5. Adeverință membru în echipa de implementare a Proiectului Educațional National, în domeniul educaţie parentală, educaţie ecologică, educaţie
pentru sănătate, educaţie financiară, educaţie emoţională, educaţie incluzivă, educaţie interculturală, educaţie pentru mişcare
6. Adeverință membru în Comisia de organizare a Simpozionului Național
7. Adeverință de elaborare a Regulamentului Simpozionului Național
8. Adeverință pentru implementare/ coordonare Proiect educațional National, care are ca obiectiv utilizarea unor strategii didactice inovatoare

PROIECT NAȚIONAL SNAC EDIȚIA A-III-A
,,O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
ÎN PARETENERIAT CU CRUCEA ROȘIE FILIALA ILFOV

Parteneri: instituții școlare, centre educaționale, asociatii

PROIECT DESFĂȘURAT ÎNTRE : 1 DECEMBRIE - 10 IANUARIE

SE ACORDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • Certificat de participare care atesta sustinerea accesului la educație a copiilor care provin din medii defavorizate și care promovează combaterea abandonului scolar;
 • Adeverinta de voluntar în cadrul Proiectului ,,O fapta buna în fiecare zi”;
 • Acord de Parteneriat, cu Crucea Rosie și celelalte instituții partenere;Contract de donație;
  Diploma de coordonator Proiect National;
 • Adeverinta publicare material in cadrul revistei “Inovatie in Educatie”, cu ISSN’Revista in format electronic;
 • Adeverinta colaborator platforma educationala digitala ,,revistaeducatie.ro”
 • Diploma de Merit copii/elevi participanti la activitatile Proiectului Educational;
 • Diploma de Excelenta cadru didactic participant la activitatile Proiectului National SNAC.

Costurile de publicare se vor achita in contul
RO26 INGB 0000 9999 1002 1513, deschis la ING           

Titular cont: Centrul de Excelenta Eurotrading,
CUI 41647447

MATERIALELE DIDACTICE SE VOR TRIMITE IN FORMAT WORD, TNR, 12, spatiere 1.5, MAXIMUM 8 PAGINI, DIACRITICE, CU NUMELE AUTORULUI ȘI ȘCOALĂ DE PROVENIENTA TRECUTE SUB TITLUL LUCRĂRII, ÎN PARTEA DREAPTA. MATERIALELE, ÎNSOȚITE DE DOVADĂ PLĂȚII, SE TRIMIT LA ADRESA DE MAIL: INFO@REVISTAEDUCATIE.RO

DIPLOMELE ELIBERATE VOR FI TRIMISE CATRE DUMNEAVOASTRA DOAR ÎN FORMAT ELECTRONIC, FORMAT PDF, SEMNATE ȘI ȘTAMPILATE DE CENTRUL DE EXCELENTA EUROTRADING SI INSTITUTIILE PARTENERE!!
! Nu exista fisa de inscriere, caci toate informatiile pentru personalizarea diplomelor (nume/prenume/scoala), le avem deja din materialul dumneavoastra.

! Acordul de parteneriat se va trimite la final, impreuna cu toate documentele, semnat si stampilat de noi, urmand, ulterior, sa fie semnat de fiecare cadru didactic.

Pentru cadrele didactice colaboratoare, la 8 participanți, se oferă o gratuitate pentru profesorul coordonator din unitate/ localitate!

De asemenea, familia plătește o singură taxa (soț/soție, frate/sora). Trimiterea coletelor catre Crucea Rosie  
NU ESTE OBLIGATORIE nu este obligatorie, ci doar o mana de ajutor pentru voluntarii ce doresc a face bine in perioada urmatoare.

PROIECT NAȚIONAL SNAC EDIȚA A-III-A

TERMEN LIMITA TRIMITERE MATERIALE: 22 APRILIE 2022

TAXA: 80 LEI DIPLOME ONLINE SAU 90 LEI PRIN POSTA ROMANA(se poate achita prin aplicatia bancii, la bancomat, mandat postal sau RAMBURS)

Se pot trimite:

 • Creații plastice/creații tehnologice (pictură, desen, colaje, decorațiuni, etc.);
 • Felicitări;
 • Creații literare(referate, poezii, etc.)

SE ACORDA:

 • Adeverință publicare material, revistă cu ISSN/ISBN;
 • Adeverință coordonator proiect;
 • Diplomă de participare proiect;
 • Acord de Parteneriat;
 • Revista în format PDF;
 • Adeverință Coordonator al preșcolarilor/elevilor înscriși la proiect;
 • Adeverință membru în comisia de evaluare a Proiectului Internațional ,, Învierea Domnului în ochii celor mici”;
 • Adeverință membru în comisia de elaborare a regulamentului proiectului;
 • Regulament proiect educational;
 • Adeverință coordonator activitate ce promovează participarea copiilor cu CES la activități extrașcolare.
 • Adeverință-Echitate în educație, prin promovarea egalității de șanse și de acces la educație pentru toți preșcolarii/elevii;
 • Premii pentru elevi.

Lucrările elevilor se vor eticheta în colțul din dreapta, sus, menționându-se numele preșcolar/elev, clasa, școala, numele cadrului didactic coordonator. Lucrarea se va trimite pozată sau scanată, clară (png/jpeg). Daca este creatie literară, materialul se va trimite in format WORD.

Cadrele didactice vor trimite orice tip de material, care  respecte tema propusă (TNR, 12, spațiere 1.15, MAXIMUM 6 PAGINI, diacritice; numele autorului și școală de proveniență vor fi trecute sub titlul lucrăriiîn partea dreapta (Microsoft Word).

Fiecare cadru didactic poate participa la concurs cu cel mult 3 lucrări (3 elevi)!

Documentele, însoțite de dovada plății, se trimit la adresa de mail: info@revistaeducatie.ro
ÎNSCRIERE: e-mail: info@revistaeducatie.ro / 0747533062
Costurile de publicare se vor achita in contul: RO26 INGB 0000 9999 1002 1513,
deschis la ING           

Titular cont: Centrul de Excelenta Eurotrading, CUI 41647447

PROIECT EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL "Învierea Domnului în ochii celor mici"

ORGANIZATORI: CENTRUL DE EXCELENTA EUROTRADING SI CRUCEA ROSIE

INSCRIEREA SE FACE PANA LA: 15 FEBRUARIE 2022

PRET: 
• 75 lei (pentru diplome in varianta online)
• 90 lei (documente prin Posta)

Plata se poate efectua online, la bancomat, prin mandat postal (la primirea documentelor).

TEME ABORDATE: Voluntariat, ajutor social, copii cu CES, educatie incluziva. Tema este obligatorie!

SE ACORDA:

• Certificat de participare care atesta susținerea accesului la educație a copiilor care provin din medii defavorizate și care promovează combaterea abandonului scolar;
• Adeverinta de voluntar în cadrul Proiectului ,,O fapta buna în fiecare zi”;
• Acord de Parteneriat;
• Contract de donație;
• Diploma de coordonator Proiect National;
• Adeverinta publicare material in cadrul revistei “Inovatie in Educatie”, cu ISSN.
• Adeverinta implementare proiecte educationale inovatoare (educatie incluziva, educatie interculturala, educatie emotionala etc.).

Materialul (articol /studiu de specialitate / proiect educational etc.), insotit de dovada platii, se incarca pe site-ul www.revistaeducatie.ro , la sectiunea INSCRIERE SAU la adresa de mail: info@revistaeducatie.ro

CONDIȚII DE REDACTARE: TNR, 11, spatiere 1.15, MAXIMUM 6 PAGINI, diacritice; numele autorului si scoala de provenienta vor fi trecute sub titlul lucrarii, in partea dreapta

TELEFON:  0747533062 INSCRIERE: www.revistaeducatie.ro (sectiunea INSCRIERE) SAU e-mail: info@revistaeducatie.ro Costurile de publicare se vor achita in contul: RO26 INGB 0000 9999 1002 1513, deschis la ING              Titular cont: Centrul de Excelenta Eurotrading, CUI 41647447

Platforma educationala „Profesori.RO”

Fisa de inscriere